Çerez Aydınlatma Metni

Çerez Aydınlatma Metni

Share

Roko Game Teknoloji AŞ. (“Rise Online World” veya “Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile, kişisel verileriniz hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuatlara göre sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

Rise Online World kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

Veri sorumlusunun kimliği

Şirket Unvanı                        : Roko Game Teknoloji AŞ.

İletişim Adresi                     : ÜNİVERSİTE MAHALLESİ SARIGÜL SOKAK N:35/2 2 AVCILAR/İSTANBUL

Telefon No                            : 08504417656

E-Posta adresi                      : [email protected]

 

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Ad / Soyad,

İletişim

E-Posta Adresi, Telefon No, Mesaj

İşlem Güvenliği

IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre Ve Parola Bilgileri,

Pazarlama

Çerez kayıtlarıyla elde edilen bilgiler

 

Şeklindeki kişisel verileriniz kanunda belirtilen sınırlara riayet edilerek tarafımızca işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle bizzat Şirketimiz tarafından veya Şirketimizin hizmet aldığı üçüncü kişi iş ortakları vasıtasıyla aşağıda belirtilen şekillerde elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz;

 1. Şirket internet sitesi üzerinden üyelik oluşturulması
 2. İnternet sitesini ziyaret edilmesi halinde çerezler vasıtasıyla otomatik yolarla elde etmektedir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında elde edilmekte ve işlenmektedir.

 • Şirketimizle iletişim kurmanız halinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikâyet takiplerinde KVKK madde 5/2-f uyarınca Şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında kimlik ve iletişim bilgileriniz,
 • Web sitesi ziyaretleri sırasında KVKK madde 5/2-f uyarınca şirketin meşru menfaatleri uyarınca işlem güvenliği bilgileri elde edilmekte ve işlenmektedir.
 • Reklam, kampanyalara ilişkin bilgilendirilmeniz amacıyla ticari elektronik iletiler ancak KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanız ve 6563 sayılı Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik madde 6’ da yer alan istisnalar haricinde madde 5’de düzenlediği şekilde tarafınızca veya İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden onay vermeniz halinde gönderilebilecektir.

 

Çerez kayıtları ile ilgili detaylı bilgiler “ÇEREZLER” başlığında verilmiştir.

 

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve KVKK madde 8 ve 9’da yer alan şartlara göre; kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak ve kanun ile belirlenmiş¸ koşullar çerçevesinde zorunlu olduğu durumlarda ve zorunlu olduğu kadarıyla;

(1) Kanunu yükümlülükler kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşları,

(2) Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi kapsamında danışman avukata, adli ve idari makamlara,

(3) Bilişim hizmeti (kurumsal mail vb.) aldığımız yurtdışı hizmet sağlayıcılarına KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız kapsamında,

(4) Ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde KVKK madde 9/1 uyarınca açık rızanız kapsamında kişisel verileriniz yurtdışı hizmet sağlayıcılarına aktarılabilmektedir.

 

ÇEREZLER

 

Reşit Olmayanlar

18 yaşın altındaysanız Web Sitesi’ni ebeveynlerinizin refakati altında ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ebeveynlerinizin refakati veya onayı olmadan bu Web Sitesi’ni kullanmamanız ve hiçbir kişisel verinizi paylaşmamanız gerekmektedir.

 

Çerez Kullanımı

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

 

Çerez nedir ve neden kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

 

İnternet Sitemizde Çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet sitesinin, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

 

Çerez türleri

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)??

Oturum Çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici Çerezlerdir.

                                                                                             

Bu tür Çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır

 

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler

(Persistent Cookies)

Kalıcı Çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan Çerez türleridir.

 

Bu tür Çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

 

Kalıcı Çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

 

Kalıcı Çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir Çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

Teknik Çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri

(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür Çerezler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Çerezler

(Flash Cookies)

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan Çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitelerinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan Çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

(Analytical Çerezler)

Internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan Çerezlerdir.

 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlere ilişkin bilgiler

 

Sitemizde yer alan çerez politikası bölümünden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

Çerezlerin kullanımı veri sahipleri tarafından engellenebilir mi?

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-Çerezler

MozillaFirefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/Çerez%20Yönetimi

Opera

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

İlgili kişinin 11. maddede sayılan diğer hakları

Değerli web sitesi ziyaretçilerimiz, KVKK ’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmesi
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

KVKK ‘nın 11. Maddesindeki haklarınız ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’e göre Üniversite Mahallesi Sarıgül Sokak No:35/2 İç Kapı No:3 Avcılar/İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Yukarıda yer alan Kullanıcı Aydınlatma Metnini okudum ve anladım. Bu Metinde yer alan kişisel verilerimde bir değişiklik meydana gelmesi halinde bu durumu derhal rokogame bildireceğimi taahhüt ederim.

Create an e-newsletter sign up

Would you like to be informed about innovations?

icon-phone icon-mail icon-play-button icon-stop-button icon-check-circle-fill icon-insert-images icon-videos icon-sound icon-faq icon-chat icon-ticket icon-question icon-arrow
×