Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu

Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu

Share

KISISEL VERILERIN KORUNMASI, ISLENMESINE DAIR SÖZLESME VE AYDINLATMA METNI

1- Isbu kisisel verilerin islenmesi sözlesmesi ve aydinlatici bilgi metni,
Roko Game Teknoloji AŞ. (bundan sonra “Rokogame” olarak anilacaktir) ile bir takim kisisel verilerini paylasan kullanicilar arasinda tanzim edilmistir. Isbu sözlesme ve aydinlatma metni, -üyelik tarihine bakilmaksizin- ileride tanzim edilecek olan kullanim sözlesmesinin ayrilmaz bir parçasidir.

2- Rokogame, T.C Anayasasi, Kisisel Verilerin Islenmesi Kanunu kapsaminda uymak zorunda oldugu ve diger kanunlarda da yer alan hükümler dogrultusunda kisisel verileri islemektedir.

3- Kisisel Verilerin Islenmesi, kisisel verilerin tamamen veya kismen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayit sisteminin parçasi olmak kaydiyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmasi, muhafaza edilmesi, degistirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açiklanmasi, aktarilmasi, devralinmasi, elde edilebilir hâle getirilmesi, siniflandirilmasi ya da kullanilmasinin engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçeklestirilen her türlü islem anlamina gelmektedir.

4- Kisisel veri sahipleri haklarina iliskin taleplerini Rokogame’a iletmeleri durumunda talepler kanunun aradigi azami süreyi geçirmemek kaydiyla en kisa sürede ücretsiz olarak sonuçlandirmaktadir. Ancak, islemin ayrica bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, “Rokogame” tarafindan ücret alinabilecektir.

Kisisel veri sahipleri;

 • -Kisisel verilerinin islenip islenmedigini ögrenme
 • -Kisisel veri islenmisse bilgi talep etme
 • -Kisisel veri islenme amacini ve amacina uygun kullanilip kullanilmadigini ögrenme
 • -Kisisel verinin Yurt içinde/yurt disinda aktarildigi 3. kisileri bilme
 • -Kisisel veri Eksik / yanlis islenmisse düzeltilmesini isteme
 • -Kisisel verilerin islenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasi halinde kisisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • -Kisisel verinin aktarildigi 3. kisilere yapilan islemlerin bildirilmesini isteme,
 • -Kisisel verinin otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çikmasina itiraz etme
 • -Kisisel verinin kanuna aykiri olarak islenmesi sebebiyle zarara ugramasi hâlinde zararin giderilmesini talep etme hakkina sahiptir

5- Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu’nun 11. maddesinde kisisel veri sahibinin haklari arasinda “bilgi talep etme” sayilmistir. Rokogame bu kapsamda, Anayasa ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kisisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadir.

Bu baglamda, Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kisisel verilerin elde edilmesi sirasinda kisisel veri sahiplerine, kisisel verilerinin elde edilmesi sirasinda Rokogame ’un kimligi, kisisel verilerin hangi amaçla islenecegi, islenen kisisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarilabilecegi, kisisel veri toplamanin yöntemi ve hukuki sebebi ile kisisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsaminda sahip oldugu haklarla ilgili aydinlatma yapmaktadir. Sitede bilgileri Rokogame ile paylasan tüm kullanicilar aydinlatmanin kendisine yapildigini kabul ve beyan etmektedir.

6- Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu’nun 12. maddesi uyarinca “veri güvenligini” saglamaya yönelik, Rokogame, veri güvenliginin saglanmasi konusuna azami dikkat ve özeni göstermektedir ve asagida belirtilen hususlar ile ilgili gerekli tedbirler alinmaktadir.

 • Kisisel verilerin hukuka aykiri olarak islenmesini önlenmesi
 • Kisisel verilere hukuka aykiri olarak erisilmesini önlenmesi
 • Kisisel verilerin muhafazasini saglamak, amaciyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alinmasini temin eder.

7- Rokogame, çalisanlari ve/veya görevleri dolayisiyla kisisel bilgileri ögrenen kisiler, bahse konu bilgileri Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu’nda yer alan hükümlere aykiri olarak baskasina açiklayamaz ve amaci disinda kullanamazlar.

Rokogame, islenen kisisel verilerin isbu metinde belirtilmeyen ve/veya kanuni olmayan yollarla baskalari tarafindan elde edilmesi hâlinde, bahse konu durumun en kisa sürede ilgilisine bildirir.

8- Rokogame, kisisel verilerin islenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile hakkaniyet ve dürüstlük kuralina uygun hareket etmektedir.

9- Rokogame, kisisel veri sahiplerinin temel haklarini ve kendi mesru menfaatlerini dikkate alarak isledigi kisisel verilerin dogru ve güncel olmasini saglamaktadir.

10- Rokogame, yasalara uygun olan kisisel veri isleme amacini açik ve kesin olarak belirlemektedir. Bu kapsamda kisisel veriler sunulmakta olan ya da sunulacak hizmetlerle ve yasal yükümlülükleri ile sinirli olarak islenmektedir. Bu kapsamda, kisisel verilerin hangi amaçla islenecegi henüz kisisel veri isleme faaliyeti baslamadan ortaya konulmaktadir.

11- Rokogame, kisisel verileri belirlenen amaçlarin gerçeklestirilebilmesine elverisli bir biçimde islemekte ve amacin gerçeklestirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kisisel verilerin islenmesinden kaçinmaktadir.

12- Kisisel verilerin korunmasi Anayasada düzenlenmis bir haktir. Anayasa geregince, kisisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kisinin rizasiyla islenebilecektir. Rokogame, bu dogrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kisisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kisinin açik rizasiyla islemektedir.

Kisisel veri sahibinin açik rizasi belirli bir konuya iliskin, bilgilendirilmeye dayali olarak ve özgür iradeyle açiklanmalidir. Üye olan herkes kisisel verilerin islenmesine dair sözlesme ve aydinlatici bilgi metnini okudugunu ve pesinen kabul ettigini beyan ve taahhüt eder.

Kullanici bu dogrultuda kisisel verilerin islenmesine dair tüm itiraz, dava, sikayet ve talep haklarindan pesinen feragat edilmis sayilmaktadir.

Kisisel veri sahibinin açik riza vermesi disinda, asagida yazan diger sartlardan birinin varligi durumunda da kisisel veriler islenebilir. Kisisel veri isleme faaliyetinin dayanagi asagida belirtilen sartlardan yalnizca biri olabildigi gibi bu sartlardan birden fazlasi da ayni kisisel veri isleme faaliyetinin dayanagi olabilir.

Kanunlarda Açikça Öngörülmesi, Fiili imkansizlik Sebebiyle Ilgilinin Açik Rizasinin Alinamamasi, Sözlesmenin Kurulmasi veya Ifasiyla Dogrudan Ilgi Olmasi, Hukuki Yükümlülük, Kisisel Veri Sahibinin Kisisel Verisini Alenilestirmesi, Bir Hakkin Tesisi veya Korunmasi için Veri Islemenin Zorunlu Olmasi, Rokogame’un Mesru Menfaati için Veri Islemenin Zorunlu Olmasi hallerinde de kisisel veriler islenebilmektedir.

13-Irk, etnik köken, siyasi düsünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diger inançlar, kilik ve kiyafet, dernek, vakif ya da sendika üyeligi, saglik, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler, Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu’ nun 6. maddesinde, “özel nitelikli” veri olarak belirlenmistir.

Rokogame tarafindan, Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu’na uygun bir biçimde; özel nitelikli kisisel veriler, KVK Kurulu tarafindan belirlenecek olan yeterli önlemlerin alinmasi kaydiyla islenmekte ve bu konuda yüksek hassasiyet gösterilmektedir.  

14- Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu ve ilgili diger kanun hükümlerine uygun olarak islenmis olmasina ragmen, islenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasi hâlinde kisisel veriler resen veya ilgili kisinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafindan silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Ancak Rokogame kisisel verileri ancak ilgili uymakla yükümlü oldugu mevzuatta belirtildigi veya yasalara uygun olarak islendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme hakkina sahiptir.

15- Rokogame kisisel verilerin yurt içi ve/veya yurt disi ile paylasilmasi konusunda azami özen ve dikkat göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

16- Rokogame, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayimlanan 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu’nun (“Kanun”) 8. ve 9. maddelerinin amaçlari dogrultusunda, isbu maddede yer alan asagidaki hususlara uygun davranacagini beyan etmektedir.

A- Rokogame ile aranizdaki iliski kapsaminda temin edilebilecek ve gerçek kisilerin kimligini belirli veya belirlenebilir kilan, sifre numarasina göre ya da psikolojik, fiziksel, ekonomik, kültürel veya sosyal benligini ifade eden bir veya birden fazla unsura, aidiyeti araciligiyla dogrudan veya dolayli olarak teshis edilebilmesine yarayan her türlü ad-soyad veya unvan, kimlik/vergi numarasi/Mersis numarasi, yas, cinsiyet, meslek/ticari faaliyet, saglik, genetik, etnik, dini, ailevi veya siyasi bilgilerinin ancak bunlarla sinirli olmaksizin tüm kisisel verilerin bir ya da birden fazla unsuruna dayanarak tanimlanabilen gerçek kisilere iliskin her türlü bilginin kisisel veri oldugunu ve evleviyetle Gizli Bilgi olarak kabul edilmektedir.

B- Rokogame, basta T.C. Anayasasi olmak üzere, 5237 sayili Türk Ceza Kanunu, 4721 sayili Türk Medeni Kanunu, 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu ve ismen belirtilmeyen ancak yürürlükte bulunan birincil ve/veya ikincil mevzuat ile koruma altina alinmis kisisel verilerin korunmasi hususunda azami çabayi göstermek ve kanuni mükellefiyetlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Yetkili kurum, kurulus ve yargi makamlari tarafindan söz konusu bilgilerin istenmesi halinde bu bilgilerin paylasilmasinin yasal bir zorunluluk oldugu, bu nedenle paylasilmasinin hukuki bir gereklilik oldugu ve bu sebeple meydana gelebilecek zararlardan Rokogame’un sorumlu tutulamayacagi isbu sözlesmelerin taraflarinca kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.     

C- Rokogame’ a aktarilmis olan Kisisel Veriler’in ait oldugu Veri Sahipleri’ne karsi Kanun kapsamindaki gerekli aydinlatma yükümlülügünün yerine getirilmesi ve kanuni haklar sakli kalmak kaydiyla veri aktarimina dair sorumluluk Rokogame’a aittir.

Ancak kullanicilara ait kisisel veriler; yasal olarak aktarilmasi gereken idari ve resmi makamlara, faaliyetleri yürütmek üzere disaridan hizmet alinan üçüncü taraflara, isbirligi yapilan, program ortagi kurum, kurulus, isbirligi yapilan yurtiçi/yurtdisi kuruluslara, hizmet/destek/danismanlik alinan ya da proje/program ortagi olunan yurtiçi/yurtdisi/uluslararasi kuruluslar, güvenlik, çagri merkezi gibi alanlarda destek alinan üçüncü kisilerle, alt yüklenicilere, bagimsiz denetim ve destek hizmeti alinan kuruluslar gibi tüzel kisilere ve isbirligi içerisinde olan üçüncü taraflarin hukuki ve ticari güvenliginin teminen ve/veya elektronik ve fiziksel ortamlarin güvenliginin saglanmasi ile hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sinirlamalar çerçevesinde aktarilabilecektir.

Rokogame, kisisel verileri, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydiyla Türkiye içinde veya yurtdisinda bulunan disinda bulunan depolama, arsivleme, bilisim teknolojileri destegi alinan sunucular, hosting sirketleri, program, bulut vb diger elektronik ortamlara aktarabilir isleyebilir ve saklayabilecektir. Kullanici tüm bu is ve islemlere açik riza göstermistir. Bu kapsamda yapilacak olan islemler sebebi ile Rokogame’un sorumluluguna gidilemez.

17- Kullanici, siteye üye oldugunda kisisel verilerin korunmasi, islenmesine dair sözlesme ve aydinlatici metninin tüm maddelerini ayri ayri okuyup anladigini, sözlesmenin bütün içerigini ve bütün hükümlerini onayladigini kabul, beyan ve taahhüt eder.

18- Roko Game Teknoloji AŞ.’nin, Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu’nda olabilecek degisiklikler ve Kisisel Verileri Koruma Kurulu tarafindan belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydinlatma bildiriminde degisiklik yapma hakki saklidir

Yukarida belirtilen haklarinizi kullanmak için kimliginizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayi talep ettiginiz hakkiniza yönelik açiklamalarinizi içeren talebinizi; noter kanaliyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diger yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine iletebilirsiniz.

 

Create an e-newsletter sign up

Would you like to be informed about innovations?

icon-phone icon-mail icon-play-button icon-stop-button icon-check-circle-fill icon-insert-images icon-videos icon-sound icon-faq icon-chat icon-ticket icon-question icon-arrow
×