KVKK Açık Rıza Metni

KVKK Açık Rıza Metni

Share

Roko Game Teknoloji AŞ. (“Rise Online World” veya “Şirket”) Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuatlara uygun olarak “Kullanıcı Aydınlatma Metni” ile kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK ‘nın 11.maddesinde sayılan haklarım konusunda bilgilendirildim.  İş bu Aydınlatma Metni doğrultusunda,

 

 

Açık Rıza Konusu

Onay

Veriyorum

Onay

Vermiyorum

Reklam ve tanıtım amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesine aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında elde edilmesi ve hizmet alınan yurtdışı hizmet sağlayıcılarına aktarılmasına özgür irademle

x

 

Dış ticaret faaliyeti kapsamında yurtdışı müşteri ve tedarikçilere aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında aktarılmasına özgür irademle

x

 

Şirketin faaliyet konusu kapsamında kurumsal mail hizmeti alınan yurtdışı bilişim şirketlerine aktarılmasına özgür irademle

x

 

 

Create an e-newsletter sign up

Would you like to be informed about innovations?

icon-phone icon-mail icon-play-button icon-stop-button icon-check-circle-fill icon-insert-images icon-videos icon-sound icon-faq icon-chat icon-ticket icon-question icon-arrow
×